Privacy policy

Op deze site wordt gebruikt gemaakt van advertenties middels het Google Adsense programma. Dit houdt de site ‘in de lucht’ en bovendien kan de Santiago-geïnteresseerde hier wellicht mooie aanbiedingen vinden. De meer technische informatie over deze advertenties volgt hieronder.

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van partners, zoals websites die advertenties weergeven van AdSense of van door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers de website van een partner bezoeken en een advertentie bekijken of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om advertenties beter op de site(s) van uitgevers en op internet weer te geven en te beheren.

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan uw website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan. Mocht u ook geen advertenties willen zien van anderen, kunt u naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.